Deklaracje zgodności z chińską i unijną dyrektywą RoHS

Deklaracje RoHS dotyczące zgodności z DYREKTYWĄ UE 2011/65/UE lub przepisami chińskimi są teraz dostępne bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Teraz nie musisz już kontaktować z przedstawicielem Habasit w celu uzyskania tych dokumentów. Dostępne są następujące deklaracje:

  • Deklaracja RoHS dla materiałów i akcesoriów Habasit
  • Deklaracja RoHS dla narzędzi służących do obróbki
  • Chińska deklaracja RoHS dla materiałów i akcesoriów Habasit

Łącze do dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej w części Usługi/Regulacje/Dyrektywa RoHS.