Typy produktów oraz karty charakterystyki produktów

Są trzy typy taśm modułowych: taśmy proste, łukowe i spiralne.