Modele produktów Habasit w formacie CAD dostępne dla naszych klientów

Prezentujemy produkty z serii HabasitLINK i Habasit Cleandrive w postaci modeli 2D i 3D.

Należy pobrać szkice taśm i kół zębatych, aby samodzielnie projektować lub modyfikować systemy przenośników. Format rysunków można dobrać tak, aby odpowiadał użytemu oprogramowaniu.

Łącze do platformy TraceParts znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Usługi / Wsparcie: Modele produktów w CAD